Sphaerobothria hoffmanni – Ptasznik rogaty

Theraphosidae – Ptasznikowate
Karapaks o długości nieco większej od szerokości, szarobeżowy lub brązowy do niemal czarnego w przypadku samic. Na tarczce grzbietowej obecny stożkowaty, gładki wyrostek, większy u samicy – cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok zwykle zauważalnie ciemniejszy od głowotułowia. Nogi pozbawione obrączek z kontrastowo ubarwionych włosków.

Kostaryka 10.02.2004 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Kostaryka, Panama
  2. Biotop. Najchętniej zasiedla zbocza wilgotnych górskich lasów. Znacznie rzadziej znajdowany na terenach nizinnych
  3. Wymiary. Długość ciała do około 50 mm. Rozpiętość nóg do 100 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Aktywny nocą – dzień spędza w norkach ziemnych o głębokości do 75 cm; czasem w towarzystwie innego ptasznika
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite bezkręgowce, na które czyha przy norkach ziemnych
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Ceratogyrus i Cyrtopholis również wyposażone są w wyrostek na karapaksie
  8. Uwagi. Gatunek łagodny i płochliwy, o słabym jadzie niezagrażającym człowiekowi – chętnie hodowany w terrariach, choć w niewoli rozmnaża się bardzo niechętnie
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply