Monaeses paradoxus – Ogoniec kuriozalny

Thomisidae – Ukośnikowate
Ciało żółto-brązowe lub szaro-beżowe, często z czerwonawym odcieniem. Miejsca na głowotułowiu i odwłoku, w których wyrastają szczecinki zaznaczone ciemnymi kropkami. Odwłok o wyjątkowym kształcie diagnostycznym dla rodzaju – silnie wydłużony z maczugowatym w zarysie wierzchołkiem, który wystaje znacznie poza kądziołki przędne. U samicy, a w mniejszym stopniu niekiedy także u samca boki odwłoka silnie rozjaśnione podłużnymi, białymi pasami. Nogi ciemno cętkowane – w stanie spoczynku lub w fazie czatowania pierwsze dwie pary nóg wyciągnięte daleko przed głowotułów.

Albania 16.06.2019 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Bułgaria, Rumunia, Kaukaz Południowy, Iran, centralna Azja, kraje Maghrebu, RPA
  2. Siedlisko. Suche tereny trawiaste, murawy. Chętnie przesiaduje na łodygach traw i roślin zielnych – maskujące ubarwienie ciała oraz specyficzna poza spoczynkowa (nieco przypominająca tę obserwowana u naszych podłużników Tibellus i kwadratników Tetragnatha spp.) czynią go trudno dostrzegalnym. Niepłochliwy – porusza się powoli i niezbyt chętnie zmienia pozycję poza momentami ataku na ofiarę
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-11 mm, samca 5-6 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Apogeum pojawu od marca do listopada
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, na które poluje z zasadzki. Nie konstruuje sieci łownej
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju odróżnia się po długości części odwłoka wystającej poza kądziołki przędne, po liczbie szczecinek na nogach oraz po detalach ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply