Thomisidae – Ukośnikowate

Niewielkie krabrokształtne pająki polujące z zasadzki. Głowotułów okrągły, odwłok tępo zakończony. Pierwsze dwie pary nóg masywniej zbudowane, bardzie kolczaste i dłuższe. Służą do chwytania zdobyczy. Nogi 3 i 4 pary przystosowane do utrzymania pozycji i stabilizacji podczas szamotania się ofiary. Co nie trwa długo z uwagi na silny jad, jakim dysponują ukośnikowate. 8 jednakowej wielkości oczu w dwóch rzędach. Nie konstruują sieci łownych.

Ponad 40 gatunków wykazano z Polski.


Zobacz też:
Monaeses paradoxus – Ogoniec kuriozalny


Statystyki (na podstawie liczby odsłon)


Rok 2022
Ebrechtella tricuspidata – 1 066
Diaea dorsata – 658
Misumena vatia – 437
Rok 2020
Ebrechtella tricuspidata – 556
Misumena vatia – 330
Xysticus ulmi – 282
Rok 2021
Ebrechtella tricuspidata – 730
Thomisus onustus – 666
Xysticus ulmi – 331
Rok 2019
Ebrechtella tricuspidata – 362
Misumena vatia – 268
Xysticus ulmi – 161

4 thoughts on “Thomisidae – Ukośnikowate

  1. Na stronie poświęconej Ozyptila spp. samica ze złowioną krasanką podpisana jako „Ozyptila practicola” (powinno być praticola) to w rzeczywistości Xysticus sp. (patrz: wzór na odwłoku, liczba szczecin na goleniach odnóży krocznych I pary, ułożenie Anterior Median Eyes i Posterior Median Eyes. 🙂

Leave a Reply