Xysticus luctator

Thomisidae – Ukośnikowate
Samiec: karapaks ciemnobrązowy z wyraźnym pomarańczowym odcieniem szczególnie w środkowej jego części oraz z dwoma ciemnobrązowymi plamkami przy tylnym brzegu; pole oczne jasne. Uda i golenie u nasady ciemnobrązowe do niemal czarnych; golenie (poza nasadą) i stopy jaśniejsze, żółto-brązowe. Odwłok brązowy do ciemnobrązowego z cienką jasną obwódką oraz wzorem w postaci białych, przerywanych poprzecznie pasów w tylnej części ciała. Samica: jasnobeżowa do piaskowo-brązowej bez wyraźnego wzoru, ale z 2-ema ciemnymi plamami przy tylnym brzegu prosomy. Nogi jasne z licznymi szczecinami. Odwłok beżowy, bez wyraźnego wzoru.

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

  1. Status. Rzadki VU
  2. Siedlisko. Żyje w runie i ściółce suchych lasów liściastych oraz mieszanych, a także pod kamieniami w innych suchych biotopach; chętnie zasiedla zadrzewienia śródpolne
  3. Wymiary. Samica 7-11 mm. Samiec 5.9-8.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; samice nawet do października
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Bezkręgowce; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne większe gatunki z rodzaju – samiec stosunkowo charakterystyczny dzięki pomarańczowemu ubarwieniu, charakterystycznemu wzorowi na środku karapaksu, który nie jest trójkątny, oraz ciemnym plamom w jego tylnej części 
  8. Uwagi. Oznaczenie Simeon Indzhov
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marcin Szot
  10. X.luctator w bazie BioMap

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 30.04.2022 ♂ Fot. Marcin Szot

 


Marcin Szot

Leave a Reply