Xysticus audax – Bokochód śmiały

Thomisidae – Ukośnikowate
Samica brązowa. Karapaks wyraźnie ciemniejszy na bokach, z dwoma czarnymi plamami w tylnej części. Samiec czarny z trójkątnym rozjaśnieniem w środkowej części głowotułowia – rozjasnienie to jest relatywnie krótkie i tępo zakończone. Nogi samicy z oliwkowobrązowymi, podłużnymi pasami na udach. Nogi samca czarne.

X.cf.audax

Łódzkie 15.06.2017 Xysticus cf.audax Fot. Jacek Nowak

Bialny Dół Fot. 18.05.2015 Rafał Celadyn

Bialny Dół ♀ Fot. 18.05.2015 Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, murawy kserotermiczne, łąki; zwykle przebywa w ściółce, lub na roślinach zielnych
  3. Wymiary. Samica 3.8-8 mm. Samiec 3.5-4.6 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień. Aktywny za dnia
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Pozostałe bokochody, w tym Xysticus cristatus (trójkątne rozjaśnienie na głowotułowiu stożkowato zakończone)
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Rafał Celadyn

avidal

Leave a Reply