Ozyptila spp.

Thomisidae – Ukośnikowate
Niewielkie, zwykle szarobrązowe, często z czarnym deseniem, pająki o zwartej budowie ciała. Na wewnętrznej powierzchni przedniej goleni dwie szczecinki. W Polsce 9 trudnych do rozróżnienia gatunków.

BRUS 16.08.2016 Ozyptila practicola female

Łódź – BRUS 16.08.2016 Ozyptila praticola

Łódzki Ogród Botaniczny 18.05.2017 Ozyptila praticola

BRUS 16.08.2016 Samica

BRUS 16.08.2016 ♀

BRUS 16.08.2016

BRUS 16.08.2016 ♀

BRUS 16.08.2016

BRUS 16.08.2016 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016 Ozyptila cf.trux

 1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite ( Ozyptila trux, Ozyptila praticola ), jednak niełatwo je wypatrzeć
 2. Biotop. Parki, lasy, zarośla, tereny otwarte, tereny ruderalne. Przebywają głównie blisko powierzchni
  podłoża oraz w warstwie mchów/darni/ściółki, itp. Na rośliny zielne chętnie wspina się O.trux, a na pnie drzew O.praticola
 3. Wymiary. W zależności od gatunku samice od 3 do 6 mm, samce od 2 do 4 mm. Największym krajowym gatunkiem jest Ozyptila atomaria
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Drobne owady, na które Ozyptila polują aktywnie z zasadzki
 7. Podobne. Przeciętnie większe bokochody z rodzaju Xysticus mozna odrożnić po 5 szczecinkach na przedniej goleni
 8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
 9. Gatunki występujące w Polsce:
 • Ozyptila atomaria
 • Ozytpila brevipes
 • Ozytpila claveata
 • Ozyptila gertschi
 • Ozyptila praticola
 • Ozypila pullata
 • Ozyptila rauda
 • Ozyptila scabricula
 • Ozyptila trux

avidal

Leave a Reply