Ozyptila spp.

Thomisidae – Ukośnikowate
Niewielkie, zwykle szarobrązowe, często z czarnym deseniem, pająki o zwartej budowie ciała. Na wewnętrznej powierzchni przedniej goleni dwie szczecinki. W Polsce 9 trudnych do rozróżnienia gatunków.

BRUS 16.08.2016 Ozyptila practicola female

Łódź – BRUS 16.08.2016 Ozyptila praticola

Łódzki Ogród Botaniczny 18.05.2017 Ozyptila praticola

BRUS 16.08.2016 Samica

Łódź – BRUS 16.08.2016 ♀

BRUS 16.08.2016

Łódź – BRUS 16.08.2016 ♀

BRUS 16.08.2016

Łódź – BRUS 16.08.2016 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 04.04.2016 Ozyptila cf.trux

 1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (Ozyptila trux, Ozyptila praticola), jednak niełatwo je wypatrzeć
 2. Biotop. Parki, lasy, zarośla, tereny otwarte, tereny ruderalne. Przebywają głównie blisko powierzchni
  podłoża oraz w warstwie mchów/darni/ściółki, itp. Na rośliny zielne chętnie wspina się O.trux, a na pnie drzew O.praticola
 3. Wymiary. W zależności od gatunku samice od 3 do 6 mm, samce od 2 do 4 mm. Największym krajowym gatunkiem jest Ozyptila atomaria
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Drobne owady, na które Ozyptila polują aktywnie z zasadzki
 7. Podobne. Przeciętnie większe bokochody z rodzaju Xysticus można odróżnić po 5 szczecinkach na przedniej goleni
 8. Uwagi. Identyfikacja wszystkich osobników poza ostatnim Robert Rozwałka
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Lucyna Bugiera avidal
 10. Gatunki występujące w Polsce:
 • Ozyptila atomaria
 • Ozytpila brevipes
 • Ozytpila claveata
 • Ozyptila gertschi
 • Ozyptila praticola
 • Ozypila pullata
 • Ozyptila rauda
 • Ozyptila scabricula
 • Ozyptila trux

Łódź ♀ Ozyptila practicola ze złowioną krasanką Fot. Marek Wyszomirski

Chociszewo 19.04.2021 Ozyptila practicola ♀ Fot. & id. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.04.2021 Ozyptila practicola ♀ Fot. & id. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply