Cerambycidae album

A B C D E G H J L M N O P R S T X GATUNKI OBCE

PRZEŁĄCZ NA KLASYCZNĄ LISTĘ


Gaurotes virginea – Sichrawa górska

G virginea

Bystre 14.06.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Bystre 24.06.2015

Bystre 24.06.2015

Gaurotes

Bystre 14.06.2019 Fot. Andrzej Kucharski

G.virginea

Bystre 14.06.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

G.virginea

Sine Wiry 25.06.2015

Lubuskie 05.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 05.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Bystre 24.06.2015

Bystre 24.06.2015


Grammoptera abdominalis – Kruszynka dębowa

G.abdominalis

Warszawa 13.04.2016 ♀ Fot. Adam Woźniak


Grammoptera ruficornis – Kruszynka rdzawoczułka

G.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Grammoptera.

Łódź – BRUS 05.05.2018

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

G.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

Gr.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

G ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

Grammoptera

Łódź – BRUS 05.05.2018

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014


Grammoptera ustulata – Kruszynka złotawa

G.ustulata

Ostoja Przemęcka 20.04.2014 Fot. Adam Woźniak

Poźrzadło 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Poźrzadło 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Las wiączyński 20.05.2015

Las wiączyński 20.05.2015

Leśne 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Leśne 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

A B C D E G H J L M N O P R S T X GATUNKI OBCE

PRZEŁĄCZ NA KLASYCZNĄ LISTĘ