Bostrichidae – Kapturnikowate

Małe, lub średniej wielkości chrząszcze o zwykle masywnym przedpleczu okrywającym słabo widoczna głowę. Związane ekologicznie z drewnem; larwy ksylofagiczne poza Rhyzopertha dominica – larwy tego gatunku w polskich warunkach żerują na ziarnach zbóż.
Z Polski wykazano 9 gatunków, z czego dwa nie były notowane od co najmniej 100 lat.