Lichenophanes varius

Bostrichidae – Kapturnikowate
Ciało stosunkowo smukłe jak na tę rodzinę. Przedplecze czarne, masywne, z dwoma ostrymi, zębowatymi wyrostkami. Scutellum białe. Pokrywy długie i wąskie, pokryte plamkami z jasnych włosków. Buławka czułków składa się z trzech słabo zgrubiałych, rdzawobrunatnych członów.

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 05.06.2015 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo CR
  2. Biotop. Lasy liściaste, aleje, winnnice
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znany wyłącznie ze Śląska
  6. Pokarm. Imagines i larwy ksylofagiczne; larwy żerują w martwych gałązkach dębów, rzadziej innych drzew liściastych, a być może także winorośli
  7. Podobne. W Polsce brak podobnych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.varius w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply