Agrilus sulcicollis – Opiętek bruzdkowany

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie ciała zmienne – głowa, przedplecze i pokrywy mogą być metalicznie zielone, zielononiebieskie, miedzianozłociste, a nawet niemal czarne; zwykle jednak jednobarwne . Scutellum z poprzecznym żeberkiem. Wyrostek przedpiersia równoległoboczny.

A.sulcicollis

Las wiączyński 12.05.2018 Długość ciała prezentowanego osobnika – 8 mm

A.sulcicollis

Las wiączyński 15.05.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje dębowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Przypuszczalnie delikatne pędy dębów. Larwy ksylofagiczne, żerują w gałęziach i pod korą debów
  7. Podobne. Na dębach można spotkać bliźniaczo podobne Agrilus angustulus (4-6.5 mm) i Agrilus obscuricollis (3.5-5 mm), które są jednak przeciętnie wyraźnie mniejsze. Na dębach pojawiaja się także Agrilus laticornis (4-6.5 mm, wyrostek przedpiersia romboidalny), oraz Agrilus viridis, który jednak bardziej preferuje wierzby
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Agrilus sulcicollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply