Agrilus sulcicollis – Opiętek bruzdkowany

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie ciała zmienne – głowa, przedplecze i pokrywy mogą być metalicznie zielone, zielononiebieskie, miedzianozłociste, a nawet niemal czarne; zwykle jednak jednobarwne . Scutellum z poprzecznym żeberkiem. Wyrostek przedpiersia równoległoboczny.

A.sulcicollis

Las wiączyński 12.05.2018 Długość ciała prezentowanego osobnika – 8 mm

A.sulcicollis

Las wiączyński 15.05.2018

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje dębowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Przypuszczalnie delikatne pędy dębów. Larwy ksylofagiczne, żerują na dębach
  7. Podobne. Na dębach można spotkać bliźniaczo podobne Agrilus agustulus ( 4-6.5 mm) i Agrilus obscuricollis ( 3.5-5 mm ), które są jednak przeciętnie wyraźnie mniejsze. Na dębach pojawiaja się także Agrilus laticornis ( 4-6.5 mm, wyrostek przedpiersia rónoległoboczny ), oraz Agrilus viridis, który jednak bardziej preferuje wierzby
  8. Agrilus sulcicollis w bazie BioMap

Leave a Reply