Dicerca moesta – Poraj sosnowiec

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, z wierzchu miedzisto-czarne ze srebrzystobiałymi łatami; spód odwłoka miedzisto-czerwony. Na przedpleczu cztery czarne, nierozerwane, równoległe, podłużne bruzdy; bruzdy wewnętrzne nie są wygięte do środka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Pokrywy wyraźnie rzeźbione, z lekko wydłużonymi, rozchylonymi wierzchołkami.

Austria – Mödling 31.03.2021 Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 31.03.2021 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Zalicza się wielkich rzadkości, obserwowany bardzo sporadycznie DD
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie sosen i świerków
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – zwłaszcza Dicerca herbstii, z którym bywał wielokrotnie mylony (bruzdki na przedpleczu nieregularne  – wewnętrzne wygięte do środka, a zewnętrzne rozerwane)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Michael Knapp
  9. D.moesta bazie BioMap

Austria – Mödling 31.03.2021 Widać, że zewnętrzne bruzdy na przedpleczu nie są rozerwane Fot. Michael Knapp


avidal

Leave a Reply