Dicerca herbstii – Poraj jodłowiec*

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, z wierzchu miedzisto-czarne ze srebrzystobiałymi łatami; spód odwłoka miedzisto-czerwony. Na przedpleczu cztery czarne, nieregularne, podłużne bruzdy; przy czym bruzdy zewnętrzne są zwykle przerwane, a wewnętrzne wygięte do środka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Pokrywy wyraźnie rzeźbione, z lekko wydłużonymi, rozchylonymi wierzchołkami.

Dic.herbstii

Grecja 2016 Fot. Adam Woźniak

 1. Zasięg. Zasiedla południowowschodnią Europę; niemal wszędzie rzadki
 2. Siedlisko. Górskie lasy
 3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
 5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
 6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie jodeł greckich, być może także w innych jodłach
 7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – zwłaszcza Dicerca moesta, z którym bywał wielokrotnie mylony (bruzdki na przedpleczu bardziej regularne, niemal równoległe)
 8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
 9. D.herbstii w bazie BioMap
 10. Więcej o gatunku
 11. *-proponowana nazwa gatunkowa

Buprestidae - Świat


avidal

Leave a Reply