Carabus convexus – Biegacz zwężony

Carabidae – Biegaczowate
Pokrywy czarne, zwykle z niebieskim odcieniem przy brzegach. Przedplecze zwykle matowe, czarne, o łukowato profilowanych krawędziach bocznych. Nogi czarne. Ciało lekko wysklepione.

Bialny Dół Kwiecień 2015 Fot. Rafał Celadyn

Bialny Dół Kwiecień 2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nierzadki NT
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i tereny o wapiennym podłożu; unika głębi lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 14-25 mm – mały reprezentant rodzaju
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago; zdarza się aktywność zimowa
  5. Lokalizacja. Małopolska. Występuje w całym kraju. W okolicach Łodzi niezbyt liczny
  6. Pokarm. Owady i ich larwy, pajęczaki, dżdżownice, ślimaki i zapewne inne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne biegacze o czarnych, słabo bruzdkowanych pokrywach z niebieskim nalotem na brzegach różnią się min. rozmiarami oraz kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. C.convexus  w bazie BioMap

Rodzaj Carabus


avidal

Leave a Reply