Carabus menetriesi – Carabus Menetriesego

Carabidae – Biegaczowate
Przedplecze stosunkowo słabo wysklepione. Pokrywy brązowe lub zielonkawe – na każdej z nich 3 rzędy łańcuszkowato rzeźbionych pasm biegnących między gładkimi żeberkami; żeberko przy szwie pokryw krótkie, sięgające mniej więcej do połowy długości pokryw. Uda czarne. Czułki relatywnie krótkie; pierwszy człon czułków czarny. Nielotny.

Carabus menetriesi_samica

Podlasie 29.11.2019 ♀ Fot. Adam Woźniak

Carabus menetriesi_samiec

Podlasie 29.11.2019 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Bardzo rzadki i tylko wyjątkowo obserwowany. Gatunek reliktowy, polodowcowy EN
  2. Siedlisko. Torfowiska wysokie i przejściowe oraz bagniste tereny otwarte; unika lasów
  3. Wymiary. Długość ciała do 25 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień z przerwą na diapauzę letnią. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Podlasie
  6. Pokarm. Drapieżny, łowi bezkręgowce
  7. Podobne. U najbardziej podobnego, pospolitego Carabus granulatus czułki są dłuższe, a przedplecze silniej wysklepione, natomiast żeberko przyszwowe sięga znacznie poza połowę długości pokryw. U Carabus cancellatus pierwszy człon czułków na ogół jest czerwony, a pokrywy mają wcięcia przedwierzchołkowe. Rzadki Carabus ulrichii  różni się między innymi kształtem przedplecza i długością pierwszego żeberka
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. C.menetriesi w bazie BioMap
C. menetriesis elytra

Czerwona strzałka wskazuje krótkie żeberko przyszwowe


Rodzaj Carabus


avidal

Leave a Reply