Carabus scheidleri – Biegacz Scheidlera

Carabidae – Biegaczowate
Pokrywy i przedplecze zwykle czarne z fioletowym, miedzistym lub czerwonym połyskiem, szczególnie intensywnym na bocznych krawędziach pokryw. Nogi czarne.
W Polsce występują dwa podgatunki – Carabus scheidleri scheidleri i Carabus scheidleri zawadzkii, przez niektóre źródła sytuowany w randze pełnoprawnego gatunku jako Carabus zawadzkii.

Opolskie 27.08.2010 Fot. Łukasz Berlik

Opolskie 27.08.2010 Carabus scheidleri scheidleri Fot. Łukasz Berlik

Bieszczady 13.06.2023 Fot. Marcin Sosnowski

Bieszczady 14.06.2023 Fot. Marcin Sosnowski

Opolskie 27.08.2010 Fot. Łukasz Berlik

Opolskie 27.08.2010 Fot. Łukasz Berlik

  1. Status. Zdecydowanie rzadki. Występuje jedynie w południowej części kraju LC (DD w przypadku C.zawadzkii)
  2. Siedlisko. Preferuje tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 20-34 mm
  4. Aktywność. Od marca do późnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Opolskie, Bieszczady. Poza tym stwierdzony m.in. w Gorcach, w Bieszczadach i w Kotlinie Sandomierskiej
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne biegacze (np. Carabus obsoletus), które można odróżnić na podstawie kształtu przedplecza i urzeźbienia pokryw
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Daria Biegańska Łukasz Berlik Rafał Celadyn
  9. C.scheidleri w bazie Biomap
  10. Więcej o Carabus zawadzkii
C.zawadzkii

Szlak na Tarnicę – Czerwiec 2018 Carabus scheidleri zawadzkii Fot. Rafał Celadyn

Habitat Fot. Marcin Sosnowski

Habitat Fot. Marcin Sosnowski


Rodzaj Carabus


avidal

Leave a Reply