Demetrias monostigma

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze żółtoczerwonawe, zwykle ciemniejsze od pokryw. Pokrywy żółte. Przy wierzchołkach pokryw pojedyncza czarna plama. Nielotny

Las wiączyński 09.04.2012

Las wiączyński 09.04.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne tereny otwarte (w tym skraje lasów i leśne polany oraz doliny rzeczne)
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, ich larwy i jaja
  7. Podobne. Demetrias atricapillus nie ma tak wyraźnej ciemnej plamy na końcu pokryw, a u Demetrias imperialis jest ona rozleglejsza. Biegaczowate z rodzaju Dromius są smuklejsze
  8. D.monostigma w bazie BioMap

Leave a Reply