Demetrias monostigma

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze żółtoczerwonawe, zwykle ciemniejsze od pokryw. Pokrywy żółte. Przy wierzchołkach pokryw pojedyncza czarna plama. Nielotny.

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne tereny otwarte (w tym skraje lasów i leśne polany oraz doliny rzeczne), a zwłaszcza wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, ich larwy i jaja
  7. Podobne. Demetrias atricapillus nie ma tak wyraźnej ciemnej plamy na końcu pokryw, a u Demetrias imperialis jest ona rozleglejsza. Biegaczowate z rodzajów Dromius i Paradromius są smuklejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. D.monostigma w bazie BioMap
Las wiączyński 09.04.2012

Las wiączyński 09.04.2012

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 Zaniepokojony próbuje szybko uciekać, jednak sypkie podloże sprawia, że często przewraca się na grzbiet


Rodzaj Demetrias


avidal

Leave a Reply