Lebia cruxminor – Oleśnica krzyżaczka

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwone. Pokrywy nie sięgające końca odwłoka, czerwone z czarnym wzorem w kształcie krzyża.

Austria 07.09.2021 Fot. gernotkunz

Małopolska 28.03.2015 Fot. Rafał Celadyn

Małopolska 28.03.2015 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Zarówno suche, jak i wilgotne tereny otwarte; chętnie murawy kserotermiczne. Znajdowana pod kamieniami, rzadziej na roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – małopolskie. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce w różnych stadiach rozwojowych
  7. Podobne. Charakterystyczna. Ewentualnie, przy braku opatrzenia można ją pomylić ze świętkami z rodzaju Panagaeus 
  8. Uwagi. Oleśnicę odnaleźli – gernotkunz Rafał Celadyn
  9. L.cruxminor w bazie BioMap

Rodzaj Lebia - Oleśnica


avidal

Leave a Reply