Nebria jockischii – Lesz podbarwiany

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna, często ze słabo zaznaczoną, rozmytą, ciemnoczerwoną plama między oczami. Głaszczki czarne z czerwonymi wierzchołkami. Przedplecze czarne, lśniące, o sercowatym zarysie. Pokrywy wzdłużnie bruzdkowane, bez dołków w międzyrzędach. Uda i golenie czarne. Stopy brunatne z rdzawobrązowymi członami apikalnymi. Pierwsze 4 człony czułków czarne, olejne czerwonobrązowe.

Austria – Karyntia 16.08.2020 Fot. gernotkunz

Austria – Hermagor 16.08.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany gatunek górski
  2. Biotop. Brzegi górskich rzek i strumieni; chętnie kryje się pod kamieniami
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w górach
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, w tym skoczogonki i larwy
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia nóg, czułków i głaszczków, oraz obecnością dołków na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. N.jockischii w bazie BioMap

Rodzaj Nebria - Lesz


avidal

Leave a Reply