Ocydromus varicolor – Niestrudek dwubarwek

Carabidae – Biegaczowate
Poprzednio w rodzaju Bembidion. Głowa i sercowate przedplecze są czarne, błyszczące. Pokrywy dwubarwne – w przedniej części pomarańczowoczerwone, w tylnej czarne. Uda czarne. Pierwszy człon czułków żółtobrązowy, jaśniejszy od pozostałych członów.

Ocydr.varicolor

Toskania 29.04.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany, lokalny; miejscami zapewne liczny
  2. Biotop. Brzegi rzek i strumieni, zwłaszcza górskich oraz ławice rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.3-6 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce głównie w górach
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. O.varicolor w bazie BioMap

Dodaj komentarz