Anastrangalia sanguinolenta – Zmorsznik sosnowy

Cerambycidae – Kózkowate
Znany też jako zmorsznik krwisty. Przedplecze czarne, o tej samej długości co szerokość przy podstawie pokryw; bez podłużnej linii po środku. Pokrywy czerwone u samic ( jasne na końcach ), żółte u samców. Nogi czarne

Grabin 01.07.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 01.07.2014 Samica Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 13.07.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 13.07.2012 Samica Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 01.07.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 01.07.2014 Samiec Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 06.06.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 06.06.2013 Samiec Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 14.06.2012 Samiec Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 14.06.2012 Samiec Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolita w wielu regionach. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka
  2. Biotop. Lasy iglaste; odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, pomorskie, Bieszczady. Wykazana z Puszczy Pilickiej – ja sam obserwowałem ją na Ceteniu
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w iglakach
  7. Podobne. Pozostałe dwa gatunki z rodzaju – Anastrangalia dubia i Anastrangalia reyi różnią się proporcjami przedplecza, którego długość przekracza szerokość oraz zauważalną cienką linią w tylnej, środkowej części przedplecza. Samice A.reyi mają przyciemnione końce pokryw. Nivellia sanguinosa różni się kształtem przedplecza i pojawia się wcześniej w sezonie. U Stictoleptura rubra nogi są dwubarwne
  8. Uwagi. Obserwatorem lubuskich zmorszników sosnowych jest Ryszard Orzechowski
  9. A.sanguinolenta w bazie BioMap
A.sanguinolenta.

Bystre 23.06.2015

A.sanguinolenta

Słowiński Park Narodowy 29.07.2019

A.sanguinolenta

Bystre 23.06.2015

A sanguinolenta

Bystre 23.06.2015

A sanguinolenta.

Bystre 23.06.2015

Ceteń 07.06.2016

Ceteń 07.06.2016

Ceteń 07.06.2016

Ceteń 07.06.2016

Dodaj komentarz