Chlorophorus figuratus – Tryk dębowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy dwubarwne; na czarnym tle plamy i przepaski z białych włosków układających się w deseń charakterystyczny dla gatunku (plamy nasadowe w kształcie litery „C” dochodzą do nasady pokryw – środkowa przepaska poprzeczna z wyraźnym, ostrym występkiem skierownym w kierunku głowy – białe wierzchołki pokryw). Scutellum biało opylone.

C.figuratus

Grecja, Kokkino Nero, 15 VI 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, lokalny, znany z kilku ledwie współczesnych stanowisk na południu kraju EX
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, zarośla oraz kwietne łąki i polany, na które zalatuje w celu pozyskania pokarmu. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. Wykazywany z południowej Polski. Na Wyżynie Łódzkiej z pewnością nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych –  wymienia się głównie dąb, kasztanowiec, wiąz i gruszę
  7. Podobne. Inne europejskie gatunki z rodzaju można odróżnić między innymi po deseniu na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Rodzaj Chlorophorus - Tryk


avidal

Leave a Reply