Dorcadion arenarium

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne, lub brunatne, gładkie. Przez środek głowy i przedplecza, a następnie wzdłuż szwu pokryw biegnie biała smuga.  Boki przedplecza i pokryw często z mniej lub bardziej szerokim, srebrzystym, niekiedy rozerwanym obrzeżeniem. Barki często z białym opyleniem układającym się w krótkie smugi barkowe. Nogi jednolicie ubarwione, lub dwubarwne (uda ciemne, golenie czerwonobrązowe).

Dor.arenarium

Chorwacja – Sveti Jurai 11.07.2018 Fot. Paweł Niemiec

D.arenarium

Chorwacja – Sveti Jurai 11.07.2018 Fot. Paweł Niemiec

D aerenarium

Chorwacja – Sveti Jurai 11.07.2018 Fot. Paweł Niemiec

  1. Liczebność. W południowej Europie nierzadki i lokalnie liczny
  2. Biotop. Otwarte tereny trawiaste i skaliste zbocza; regularnie o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Długość ciała bez czułków 11-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw i roślin zielnych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju z jasnym szwem tułowiowym, np. Dorcadion cinerarium, czy Dorcadion sericatum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec
  9. D.arenarium w bazie BioMap

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply