Leiopus punctulatus – Capoń osikowy

Cerambycidae – Kózkowate
Pokrywy i przedplecze czarne; na pokrywach dwie szerokie, szare przepaski. Wierzchołki pokryw zdobione nielicznymi, okrągławymi, wyraźnie odizolowanymi, czarnymi plamkami. Czułki dwubarwne.

L.punctulatus

Warszawa 13.03.2015 Imago wyhodowane z materiału pozyskanego z osiki Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny
  2. Biotop. Głównie wilgotne lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines odżywiają się świeżą korą. Ksylofagiczne larwy żerują w gałązkach osik, rzadziej innych topól
  7. Podobne. U Leiopus linnei i Leiopus nebulosus pokrywy mają nieco inny odcień (więcej brązu), a czarne plamki na końcach ich pokryw zwykle są bardziej liczne i słabiej odizolowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. L.punctulatus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply