Monochamus saltuarius – Żerdzianka plamista

Cerambycidae – Kózkowate
Pokrywy ciemnobrązowe do czarnobrązowych z mniej, lub bardziej kontrastowymi, jasnymi plamkami o nieregularnym kształcie. Na bokach przedplecza zębowate wyrostki. Scutellum rozdzielone czarną rowkowaną plamką.

M.saltuarius

Warszawa Las Kabacki, hodowla z gałęzi świerka zebranej 23 III 2016 – imago 09 IV 2016 Fot. Adam Woźniak

M.saltuarius

Warszawa Las Kabacki – hodowla ze świerka, 07 IV – 22 IV 2012 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Rzadka, liczniejsze populacje na południu kraju
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, zwłaszcza w górach i na pogórzu
  3. Wymiary. Długość ciała 11-22 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Cienka kora z młodych pędów drzew iglastych. Larwy żerują w drewnie świerków, sosen, jodeł i modrzewi
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się detalami takimi jak owłosienie przedplecza i wygląd scutellum ( szerokość rowkowanej plamki ) oraz szczegółami desenia na pokrywach – wskazane opatrzenie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
M.saltuarius

Larwa Fot. Adam Woźniak


Rodzaj Monochamus - Żerdzianka


avidal

Leave a Reply