Oplosia cinerea – Popielatka lipowa

Cerambycidae – Kózkowate
Dawniej pod nazwą Oplosia fennica. Głowa szeroka. Przedplecze z wyraźnymi kolcowatymi wyrostkami na bokach. Czułki u nasady czarne, pozostałe człony dwubarwne. Pokrywy o niemal prostych bocznych krawędziach, zaokrąglone na wierzchołkach. Plamkowanie pokryw ciemne, nierównomierne – miejscami silnie zagęszczone, układające się w poprzeczne przepaski.

Polana Polichno 27.05.2020 Id. wojtas

Polana Polichno 27.05.2020

O.cinerea

Warszawa – Las Kabacki Hodowla z wiązu pozyskanego 21.02.2015 Imago: 12.03.2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Nierzadka, lecz z uwagi na skryty tryb życia sporadycznie obserwowana
  2. Siedlisko. Głównie wilgotne lasy; także stare parki i aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie lip, rzadziej innych drzew liściastych; preferują wilgotną leżaninę. Imagines nie odwiedzają kwiatów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna, jednak można ją pomylić np. z caponiami z rodzaju Leiopus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak avidal
  9. O.cinerea w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply