Pronocera angusta – Szkodnica świerkowa

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze intensywnie czerwone, najszersze mniej więcej w połowie długości. Pokrywy czarne. Nogi i czułki czarne.

Pr. angusta

Maj 2006 – Imago pozyskane w wyniku hodowli z materiału zebranego 06.04.2006 w Gliwicach Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Bardzo rzadko obserwowana, także z powodu trybu życia
  2. Siedlisko. Lasy iglaste – raczej gospodarcze, niż naturalne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; imagines  aktywne głównie nocą
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie obgryzają cienka korę; nie odwiedzają kwiatów. Larwy żerują w martwych gałęziach wciąż żyjących świerków lub jodeł, znacznie rzadziej modrzewi; preferują gałązki o średnicy 3-6 mm
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. P.angusta w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Pronocera

Samica – Fotografia i preparacja Adam Woźniak


avidal

Leave a Reply