Ropalopus clavipes – Węglarek wielki

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze, scutellum, pokrywy i czułki jednolicie czarne. Scutellum lśniące. Przedplecze niemal nagie, o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Czułki czarne – człony 3-8 zawsze piłkowane.

Rop. clavipes

Kwiecień 2015 – Para in copula Imagines uzyskane drogą hodowli: złoże jaj znalezione w lipcu 2014 w Grecji ( okolice Kokkino Nero ) Fot. Adam Woźniak

R.clavipes

Grecja – okolice Kokkino Nero – czerwiec 2016 ♂ Fot. Adam Woźniak

R. clavipes

Grecja – okolice Stomio – czerwiec 2014 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Rzadki, sporadycznie obserwowany. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-25 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek Larwy rozwijają się w drewnie rozmaitych drzew liściastych, w tym owocowych i tylko okazjonalnie w drewnie drzew iglastych
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie mniejszy Ropalopus macropus, u którego człony czułków 3-8 zwykle (choć nie zawsze) pozbawione są ząbków, a pokryte długimi, odstającymi włoskami przedplecze ma ostro wyprofilowane boczne kąty. Inne węglarki różnią się ubarwieniem nóg, czy pokryw. Podobne są także inne czarne kózki, np. Callidium coriaceum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. R. clavipes w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Rodzaj Ropalopus - Węglarek


avidal

Leave a Reply