Stenostola dubia – Obwężyn południowy

Cerambycidae – Kózkowate
Znany także jako obwężyn lśniący. Ciało smukłe. Przedplecze prostokątne, bez bocznych wyrostków. Pokrywy metalicznie, niebiesko połyskujące, grubo punktowane.

Dębica 24.02.2017 Fot. Andrzej Trzeciak

Dębica 24.02.2017 Fot. Andrzej Trzeciak

Dębica 24.02.2017 Fot. Andrzej Trzeciak

Dębica 24.02.2017 Fot. Andrzej Trzeciak

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie  w południowej części kraju; rzadko obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, zadrzewienia nadrzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Dębica – imago pozyskane drogą hodowli z gałązki jarząbu. Na Wyżynie Łodzkiej rzadka
  6. Pokarm. Liście i młoda kora. Larwy rozwijają się w drewnie najrozmaitszych drzew liściastych
  7. Podobne. U nieco liczniejszej Stenostola ferrea pokrywy są drobno punktowane, matowe
  8. Uwagi. Hodowlę przeprowadził i fotografie udostępnił Andrzej Trzeciak
  9. S.dubia  wbazie BioMap

avidal

Leave a Reply