Cerylonidae

Małe i bardzo małe chrząszcze o nagich, lśniących pokrywach. Zasiedlają głównie środowiska podkorowe w lasach. Imagines i larwy drapieżne lub/i mykofagiczne.
W Polsce 7 gatunków.

Leave a Reply