Cerylonidae

Małe i bardzo małe chrząszcze o nagich, lśniących pokrywach. Zasiedlają głównie środowiska podkorowe w lasach. Imagines i larwy drapieżne, lub/i mycetofagiczne.
W Polsce 7 gatunków.

Cerylon spp.

Leave a Reply