Cassida viridis – Tarczyk zielony

Chrysomelidae – Stonkowate
Zielone pokrywy bez żadnych wzorków. Przedplecze wyraźnie węższe od pokryw, z łagodnie wyprofilowanymi bocznymi krawędziami.

Widzew 11.04.2011

Łódź – Widzew 11.04.2011

Łódź – BRUS 21.04.2020

Gdynia 25.06.2020 Fot. Peter Senn

17 Data nieznana

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, leśne i parkowe polany, chwastowiska; chętnie miejsca wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek fitofagiczny. Larwy żerują na roślinach wargowych; chętnie na szałwi i mięcie
  7. Podobne. Inne zielone tarczyki zwykle mają drobne, ciemne wzorki na pokrywach, które nie są wyraźnie szersze od przedplecza. Poza Cassida hemisphaerica, który różni się bardziej wypukłymi bokami przedplecza
  8. Uwagi. Znanym pasożytem larw jest Dufouria chalybeata
  9. Uwagi 2. Autorami niektórych obserwacji są Marek Wyszomirski i Peter Senn
  10. C.viridis w bazie BioMap
Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 In copula

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 In copula

Leave a Reply