Chrysolina fastuosa – Złotka jasnotowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze najczęściej złocistozielone, rzadziej miedziane, lub czerwonobrązowe. Pokrywy zmiennie ubarwione; szew pokryw i boki pokryw zwykle błękitne, poza tym pokrywy złocistozielone, lub purpurowe, często z fioletowymi plamami. Pokrywy najgęściej punktowane przy nasadzie pokryw, w pozostałej części pokryw układają się w częściowo regularne rzędy. Czulki czarne poza pomarańczowobrązowymi członami nasadowymi. Oczy bez wcięcia przy wewnętzrnej krawędzi – ewenement wśród stonek, nie zawsze dobrze widoczny na fotografiach terenowych.

Buczkowice 05.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 05.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 09.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 09.05.2015 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Wilgotne polany i łąki, brzegi zbiorników wodnych, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Śląskie. Obecna w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy żeruja na pokrzywach i roślinach z rodziny wargowatych ( mięta, jasnota i inne )
  7. Podobne. U Chrysolina graminis nasadowe człony czułków są zielonkawe
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Grzegorz Gierlasiński
  9. Ch. fastuosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply