Chrysolina geminata

Chrysomelidae – Stonkowate
Wierzchnia strona ciała czarna, lub granatowa z fioletowym, miedzianym, lub zielonym połyskiem. Przedplecze płytko, drobno punktowane w części środkowej.  Pokrywy regularnie punktowane w rzędach podstawowych (wyraźniejsze punktowanie) i wtórnych (słabsze punktowanie).

Kwiecień 2016 - Fot. Rafał Celadyn

Kwiecień 2016 – Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Na południu kraju lokalnie liczna, na nizinach rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, plany, łąki, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; apogeum pojawu w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Żeruje na dziurawcu zwyczajnym
  7. Podobne. Bliźniaczo podobna, rzadka Chrysolina cuprina różni się kształtem przedplecza – rozróżnienie tych dwóch gatunków jest bardzo trudne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. Ch.geminata w bazie BioMap

Rodzaj Chrysolina - Złotka


avidal

Leave a Reply