Chrysolina oricalcia

Chrysomelinae – Stonkowate
Przedplecze czarne z miedzianym zwykle połyskiem, lśniące, gładkie, lub niemal zupełnie gładkie. Brzegi przedplecza wypukłe na całej długości , posiada tzw. rynienki. Pokrywy czarne z miedzianym, zielonym, lub niebieskim połyskiem, punktowane regularnymi rzędami.

Wrzesień 2009 - Fot. Paweł Lipski

Wrzesień 2009 – Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Na południu kraju lokalnie liczna, poza tym rzadka, lub bardzo rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, zarośla; preferuje tereny cieniste
  3. Wymiary. 6.5-8.5 mm
  4. Czas lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju
  6. Pokarm. Żeruje na selerowatych ( baldaszkowatych )
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione złotki ( Chrysolina rufa, Chrysolina geminata, Chrysolina cuprinaChrysolina marcasitica ) różnią się przede punktowaniem pokryw i płaskimi, pozbawionymi rynienek, lub wypukłymi tylko w części brzegami przedplecza )
  8. Uwagi. Identyfikacja profesor Lech Borowiec
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Paweł Lipski
  10. Ch.oricalcia w bazie BioMap

Dodaj komentarz