Chrysolina oricalcia

Chrysomelinae – Stonkowate
Przedplecze czarne z miedzianym zwykle połyskiem, lśniące, gładkie, lub niemal zupełnie gładkie. Brzegi przedplecza wypukłe na całej długości, posiada tzw. rynienki. Pokrywy czarne z miedzianym, zielonym, lub niebieskim połyskiem, punktowane regularnymi rzędami.

Wrzesień 2009 - Fot. Paweł Lipski

Wrzesień 2009 – Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Na południu kraju lokalnie liczna, poza tym rzadka, lub bardzo rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, zarośla; preferuje tereny cieniste
  3. Wymiary. 6.5-8.5 mm
  4. Czas lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju
  6. Pokarm. Żeruje na selerowatych (baldaszkowatych)
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione złotki (Chrysolina rufa, Chrysolina geminata, Chrysolina cuprinaChrysolina marcasitica) różnią się przede punktowaniem pokryw i płaskimi, pozbawionymi rynienek, lub wypukłymi tylko w części brzegami przedplecza
  8. Uwagi. Identyfikacja profesor Lech Borowiec
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Paweł Lipski
  10. Ch.oricalcia w bazie BioMap

Leave a Reply