Cryptocephalus bameuli

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek żółty. Twarz żółta. Głowa między oczami i w tylnej części czarna. Przedplecze czarne, silnie lśniące, z żółtym obrzeżeniem boków u samca – u samicy brak tego obrzeżenia; wskazany widok z boku. Pokrywy czarne, pokryte nieregularnymi zmarszczkami; przednie krawędzi pokryw z żółtym lub perłowobiałym obrzeżeniem sięgającym połowy ich długości – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi żółtobrązowe z czarnymi lampasami. Początkowe człony czułków żółte, kolejne czarne.

Austria 06.07.2021 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Odkryta w naszym kraju w 2009 roku przez profesora Lecha Borowca. Brak innych stanowisk
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, nasłonecznione skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – Ponidzie. W Polsce odnaleziona w Krakowie
  6. Pokarm. Fitofagiczna – nie znam gatunków żywicielskich
  7. Podobne. U bardzo podobnej Cryptocephalus flavipes nogi są pozbawione czarnych lampasów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. C.bamueli w bazie BioMap

Podczas jednej z wypraw na Ponidzie natknąłem się na zmróżkę, którą Aneta Itczak zidentyfikowała jako ten właśnie gatunek, z zastrzeżeniem co do pewności oznaczenia.

Murawy Dobromierskie 28.06.2019 Cryptocephalus cf.bameuli

Murawy Dobromierskie 28.06.2019


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply