Cryptocephalus flavipes – Zmróżka żółtolica

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek żółty. Twarz żółta. Ciemię czarne – od środka ciemienia odchodzi cienka czarna linia zachodząca na czoło. Przedplecze czarne, lśniące, u samca zwykle z wąsko, żółto obrzeżonymi krawędziami – przednią i bocznymi; u samicy brak takiego obrzeżenia lub jest ono ograniczone do przedniej krawędzi przedplecza. Pokrywy czarne z wąskim żółtym obrzeżeniem barków i niekiedy epipleurów. Nogi żółto-brązowe, pozbawione czarnych lampasów; tylko wierzchołki stóp przyciemnione. Początkowe 5 członów czułków żółto-brązowe, kolejne czarne.

Belgia 28.05.2021 ♀ Fot. Gilles San Martin

Belgia 28.05.2021 ♀ Fot. Gilles San Martin

Belgia 28.05.2021 ♀ Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania. Opisywana jako dość pospolita – mimo to rzadko obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wygrzane skraje lasów i leśne polany, nasłonecznione zbocza
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5.5 mm; samica zauważalnie większa od samca
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach wierzb, leszczyn i innych drzew oraz krzewów liściastych
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z Cryptocephalus bamueli, u której na nogach obecne są czarne lampasy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. C.flavipes w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply