Cryptocephalus janthinus – Zmróżka tojeściowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek żółty. Głowa granatowa lub ciemnozielona, u samca z parą jasnych plam między oczami, zwykle połączonych ze sobą; czoło samicy pozbawione takich plam, czarne lub granatowe. Przedplecze granatowe lub ciemnozielone z metalicznym połyskiem, gęsto punktowane. Przednia krawędź przedplecza zwykle żółto podkreślona. Podstawa przedplecza dwukrotnie, szeroko, zatokowo wcięta. Pokrywy jednolicie ubarwione, bez plam i przebarwień, częściowo pokryte zmarszczkami. Pierwsze trzy lub cztery człony czułków żółte, kolejne ciemne.

Austria 19.06.2022 Fot. gernotkunz

Austria 19.06.2022 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadka i nieliczna
  2. Biotop. Obrzeża wód, podmokłe łąki, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-3.8 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach brzóz, tojeści, krwawnic i zapewne innych roślin nadwodnych
  7. Podobne. Liczne inne jednolicie granatowe zmróżki, w tym Cryptocephalus parvulus (zasiedla lasy i ich skraje) oraz Cryptocephalus coerulescens (żeruje na brzozach i leszczynie). Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa niewykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.janthinus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply