Cryptocephalus parvulus – Zmróżka błękitka

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek żółty. Głowa granatowa lub ciemnozielona, u obu płci bez żółtych plam między oczami. Przedplecze granatowe lub ciemnozielone z metalicznym połyskiem i z parą stosunkowo wyraźnych wcisków przypodstawnych (mimo to nie zawsze dostrzegalnych na fotografiach). Punktowanie przedplecza relatywnie gęste. Pokrywy ubarwione tak jak przedplecze, bez plam i przebarwień; punktowanie pokryw jednolite aż po same wierzchołki. Pierwsze trzy lub cztery człony czułków żółte, kolejne ciemne. Nogi czarne z metalicznym połyskiem. Krętarze żółto-brunatne. Pierwszych 5 członów czułków barwy czerwono-brązowej; kolejne człony czarne.

Belgia 13.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 13.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 13.06.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Przypuszczalnie nierzadka, jednak obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, zakrzewione murawy kserotermiczne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-4.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce zapewne na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach brzóz, rzadziej innych drzew i krzewów liściastych – wymienia się dęby, osiki, wierzby i leszczyny, a także rokitniki. Larwy preferują więdnące liście
  7. Podobne. Liczne inne jednolicie granatowe zmróżki, w tym Cryptocephalus androgyne (punktowanie pokryw słabnie w kierunku wierzchołków pokryw, punktowanie przedplecza rzadsze) i Cryptocephalus janthinus (żółte plamy między oczami u samca). Identyfikacja obarczona znacznym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. C.parvulus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply