Cryptocephalus vittatus – Zmróżka paskowana

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i lśniące przedpelcze są czarne. Pokrywy żółte z parą podłużnych, czarnych pasów, które zwykle nie dochodzą do krawędzi wierzchołkowych pokryw i tylko sporadycznie sięgają aż do samych wierzchołków; u niektórych osobników pasy te są rozerwane w połowie długości. Pasy te na ogół łączą się w tylnej części pokryw z szeroką, czarną smugą okrywającą szew pokryw. Spód ciała i nogi są czarne.

Niemcy – Denzer Heide 04.06.2011 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Denzer Heide 04.06.2011 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Uznawana za gatunek pospolity, lecz liczna tylko miejscami i nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, murawy, ugory, przydroża, tereny ruderalne, ogrody, parki; preferują suche biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska  – mazowieckie pomorskie. W Polsce na niemal całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines żerują na żarnowcach i janowcach oraz na rozmaitych roslinach zielnych z rodziny złożonych (w tym na jastrunach, wrotyczach, złocieniach i krwawnikach). Larwy niemal wyłącznie na złocieniach; wg niektórych źródeł wyłącznie na złocieniach
  7. Podobne. Cryptocephalus bilineatus i Cryptocephalus elegantulus mogą mieć podobny deseń na pokrywach, ale ich nogi są żółte
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Marek R.Swadzba Sylvester Kociniak
  9. C. vittatus w bazie BioMap

Bory Tucholskie Fot. Marek Wyszomirski

Bory Tucholskie Fot. Marek Wyszomirski

Powsin – Ogród Botaniczny PAN 12.06.2020 Fot. Sylvester Kociniak


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply