Diabrotica fulvicornis – Plamokrywka perłowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i głaszczki czarne. Labrum (warga górna) czarna. Przedplecze jasno żółte. Scutellum żółte lub czerwone. Pokrywy perłowo-białe z żółtą przepaską środkową o rozmytych krawędziach oraz z częściowo żółtymi wierzchołkami i epipleurami. Na każdej z pokryw dwie pary smoliście czarnych, silnie połyskujących plam  – jedna przed a druga za przepaską środkową. Czarne plamy barkowe i przedwierzchołkowe ewidentnie wydłużone. Szew pokryw żółty poza zaczernieniem w kształcie grotu przy nasadzie pokryw. Odwłok żółty. Nogi i czułki jednolicie żółte.

Kostaryka 26.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Kolumbia
  2. Biotop. Ogrody, łąki, skraje lasów, ugory, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9-7.3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne – roślina żywicielska pozostaje nieznana
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i desenia na ciele – np. charakteryzują się żółtymi głaszczkami i labrum, czy też żółtą głową
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply