Leptinotarsa undecimlineata – Grubostopka czarnonóżka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, zwarte. Głowa i przedplecze białe z czarnymi znaczeniami; rzadziej przedplecze i głowa żółte lub pomarańczowe. Pokrywy z naprzemiennie białymi (lub kremowo-białymi) i czarnymi pasami. Szew pokryw czarny. Nogi jednolicie czarne.

Kostaryka 10.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Karaiby, Kolumbia
  2. Biotop. Ogrody, łąki, skraje lasów, ugory, zarośla, tereny uprawne i ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach psiankowatych
  7. Podobne. U Leptinotarsa decemlineata i Leptinotarsa juncta nogi nigdy nie są całkowicie czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply