Phratora vitellinae – Jątrewka wiklinówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało owalne, lśniące, metalicznie granatowe lub zielonkawe, niekiedy z mosiężnym połyskiem. Czoło zwykle (choć nie zawsze) bez wyraźnego wcisku między oczami. Nogi czarne. Pokrywy regularnie punktowane. Czułki relatywnie krótkie, nie dłuższe od połowy długości reszty ciała.

Phr. vittellinae

Małopolska 14.03.2007 Osobnik z miedzianym połyskiem Fot. Rafał Celadyn

 1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
 2. Biotop. Łozowiska, parki, ogrody, skraje lasów, aleje, zadrzewienia, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimują imagines, zwykle pod korą drzew; chętnie grupowo
 5. Lokalizacja. Małopolska. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się liśćmi wierzb i topól
 7. Podobne. Przede wszystkim Phratora laticollis, która nigdy nie ma miedzianego połysku, jej czułki są dłuższe (zwłaszcza u samca), a wcisk na czole zwykle jest wyraźny i głęboki (znacznie rzadziej słabo zaznaczony)
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
 10. P.vitellinae w bazie BioMap
 11. Wymowa: fratora witelline
P.vitellinae

Małopolska 22.02.2010 Zimowisko pod korą Fot. Rafał Celadyn


avidal

Leave a Reply