Coccinella magnifica – Biedronka wielkokropka

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze czarne z dwoma białymi plamami imitującymi oczy. Na każdej z pomarańczowych pokryw 5 czarnych plam, z których te najmniejsze, barkowe, mogą zanikać, a plamy dochodzące do szwu pokryw zlewają się ze sobą.

Cocc. magnifica

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Gdynia 30.05.2018 Fot. Peter Senn

Cocc magnifica

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Coc magnifica

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Święta Woda 27.04.2012 Fot. Almandyn

Święta Woda 27.04.2012 Plamki barkowe uległy redukcji  Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Lasy, wrzosowiska, polany, murawy, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; zimuje imago zagrzebane w ściółce
  5. Lokalizacja. Pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie (Przedborski PK), wielkopolskie; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy i imagines afidofagiczne
  7. Podobne. Czarne plamki u Coccinella septempunctata są wyraźnie mniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Peter Senn Almandyn Andrzej Hańca avidal
  9. C.magnifica w bazie BioMap
C. magnifica

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

C magnifica

Murawy Dobromierskie 29.07.2017


Andrzej Hańca przygotował krótka impresję

C.magnifica pupa

Borówiec 16.06.2012 i 18.06.2012 ( ta sama poczwarka dwa dni później ) Fot. Andrzej Hańca

C magnicifica

Borówiec 24.06.2012 Wylęg 24.06.2012 (brak plamy barkowej) Fot. Andrzej Hańca

Cocc.magnifica

Borówiec 27.06.2012 Ta sama biedronka co powyżej Fot. Andrzej Hańca

Cocc magnifica

Borówiec 14.07.2012 Wyraźnie widoczna plama barkowa Fot. Andrzej Hańca

C.magnifica

Borówiec 05.07.2008 Forma o 9 kropkach Fot. Andrzej Hańca


avidal

2 thoughts on “Coccinella magnifica – Biedronka wielkokropka

  1. Ta biedronka nigdy nie ma siedmiu dużych plam, tylko pięć. Dwie małe, w środkowej części pokryw, przy brzegu. Ewentualnie, dwie następne małe u podstawy tychże, obejrzyj swoje pierwsze zdjęcie. Prześlę wyraźniejsze foty. Porównaj z BioMap.

Leave a Reply