Hippodamia tredecimpunctata – Czerwonka trzynastokropka

Coccinellidae – Biedronkowate
Przednia krawędź przedplecza prosta lub bardzo płytko zatokowo wycięta. Przedplecze jaśniejsze od pokryw, z rozległym czarnym deseniem. Pokrywy z 13 czarnymi plamami; sporadycznie część plam może zanikać lub zlewać się ze sobą. Uda czarne, golenie żółte lub czerwonawe.

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Głównie tereny podmokłe, zwłaszcza brzegi zbiorników wodnych z bogatą roślinnością. Widywana na turzycach, jeżogłówkach, trzcinach czy wierzbach
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Imagines zimują w ściółce
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – łódzkie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Postaci dojrzałe i larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji z racji oryginalnego ubarwienia i preferowanego biotopu, choć nietypowe osobniki mogą przypominać Hippodamia variegata. Preferująca mokradła i torfowiska Hippodamia septemmaculata różni się czarnymi goleniami  i zatokowo wcięta przednią krawędzią przedplecza – na jej pokrywach zwykle widocznych jest 11 plam
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin avidal
  9. H.tredecimpunctata w bazie BioMap

Belgia 16.06.2011 Fot. Gilles San Martin

Francja 02.07.2011 Fot. Gilles San Martin

Hippodamia

Łeba 26.07.2018

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012


avidal

Leave a Reply