Hippodamia tredecimpunctata – Czerwonka trzynastokropka

Coccinellidae – Biedronkowate
Pokrywy z 13 czarnymi plamami. Przedplecze jaśniejsze od pokryw, z rozległym czarnym wzorem.

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

  1. Liczebność. Pospolita. W rejonie Łodzi niezbyt częsta, ale też nie należy do jakichś rzadkości
  2. Biotop. Głównie tereny podmokłe, zwłaszcza brzegi zbiorników wodnych z bogatą roślinnością. Widywana na turzycach, jeżogłówkach, trzcinach czy wierzbach
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Imagines zimują w ściółce
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Postaci dojrzałe i larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji z racji oryginalnego ubarwienia i preferowanego biotopu, choć nietypowe osobniki mogą przypominać Hippodamia variegata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.tredecimpunctata w bazie BioMap
Hippodamia

Łeba 26.07.2018

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012


avidal

Leave a Reply