Hippodamia septemmaculata – Czerwonka jedenastokropka

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze czarne z jasnym obrzeżeniem przedniej i bocznych krawędzi; sporadycznie brak jasnego obrzeżenia przedniej krawędzi. Przednia krawędź przedplecza zatokowato wycięta. Pokrywy pomarańczowe – na każdej z nich od 5 do 7 czarnych plam; plamy te mogą się zlewać ze sobą lub zanikać (zwłaszcza drobna plamka brzeżna oraz plamy przedwierzchołkowe), co utrudnia identyfikację. Plamki przy scutellum zlewają się ze sobą przy złożonych pokrywach. Nogi czarne.

Belgia 19.05.2012 Fot. Gilles San Martin

Belgia 19.05.2012 Fot. Gilles San Martin

Belgia 19.05.2012 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Podmokłe leśne polany, torfowiska, mokradła. Znajdowana na ogół na
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, lecz nielicznie
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z Hippodamia tredecimpunctata, u której przednia krawędź przedplecza jest prosty lub bardzo płytko wycięty, a golenie są żółte; gatunek ten chętniej zasiedla szuwary na brzegach zbiorników wodnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. H.septemmaculata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply