Scymnus abietis – Skulik świerkowiec

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało wypukłe, żółtobrunatne, jasno owłosione. Przedplecze najszersze przy podstawie pokryw. Nogi i czułki jednolicie żółtobrązowe.

Austria – Leibnitz 28.05.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany; liczniejszy w górach
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane. Przebywa zazwyczaj wysoko pośród igliwia świerków i jodeł
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines w ściółce i we mchu
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, zazwyczaj mniejsze – związane są na często z lasami liściastymi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.abietis w bqazie BioMap

avidal

Leave a Reply