Subcoccinella vigintiquatuorpunctata – Owełnica lucernianka

Coccinellidae – Biedronkowate
Drobna biedroneczka występująca w dwóch podstawowych formach barwnych. Częściej spotykaną jest ta z czarnymi plamami na pokrywach; ułożenie tych plam może być różne. Rzadziej widuje się formę o jednobarwnych pomarańczowych pokrywach bez jakichkolwiek plam, ewentualnie z niewielkimi kropkami w jej górnych fragmentach. W centralnej części przedplecza zawsze pojawia się mała czarna plama. Głowa całkowicie lub niemal całkowicie rudobrązowa.

Rezerwat Wolbórka 16.05.2021 Fot. Barnaba

Widzew 15.10.2012

Łódź – Widzew 15.10.2012

Widzew 10.07.2011

Łódź – Widzew 10.07.2011

Francja 24.07.2021 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Bardzo pospolita – zwykle bywa przeoczana
  2. Biotop. Łąki, ugory, pola uprawne, skraje lasów, ogrody, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik, potem imagines zapadają w diapauzę
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek fitofagiczny związany z roślinami z rodziny bobowatych, komosowatych i goździkowatych. Larwy chętnie żerują na lucernie i koniczynie. Wśród roślin żywicielskich wymienia się też ziemniaka i buraka cukrowego
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadka Cynegetis impunctata, u której głowa jest czarna. Formę bez wzorów można pomylić także z  Coccidula rufa, która różni się choćby brakiem czarnego punktu na przedpleczu, a nawet z niektórymi pomarańczowymi stonkami, np. z rodzaju Sphaeroderma
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Barnaba avidal
  9. S.vigintiquatuorpunctata w bazie BioMap

Francja 21.07.2021 Fot. Gilles San Martin

Francja 21.07.2021 Fot. Gilles San Martin

Widzew 16.06.2011

Łódź – Widzew 16.06.2011

Subcoccinella

Moszczenica 29.06.2019 Rzadko spotykana forma barwna

Widzew 30.07.2011

Łódź – Widzew 30.07.2011

Widzew 10.07.2011

Łódź – Widzew 10.07.2011

Łódź – Widzew 12.04.2020

Subcoccinella

Łódź – BRUS 19.03.2020 Wyjątkowo wcześnie wybudzony osobnik

Widzew 19.07.2011

Łódź – Widzew 19.07.2011

Widzew 11.05.2015

Łódź – Widzew 11.05.2015


avidal

Leave a Reply