Cucujus cinnaberinus – Zgniotek cynobrowy

Cucujidae – Zgniotkowate
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone. Głowa, przedplecze, i pokrywy czerwone. 11-członowe czułki, górna powierzchnia żuwaczek, boczne krawędzie przedplecza, spód ciała i nogi czarne. Potrafi latać.

Cucujus

Maj 2010 Fot. Grzegorz Hebda

Puszcza Kozienicka 01.08.2015 Fot. Andrzej Trzeciak

Dębica 01.08.2015 Fot. Andrzej Trzeciak

Puszcza Kozienicka 01.08.2015 Fot. Andrzej Trzeciak

Dębica 01.08.2015 Fot. Andrzej Trzeciak

Fot. A. Trzeciak

Dębica 22.12.2015 Fot. Andrzej Trzeciak

  1. Liczebność. Zasięg wyspowy; lokalnie bywa liczny ( min. puszcza Kozienicka, Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska ). Czerwona Lista kat. LC
  2. Biotop. Lasy o naturalnym charakterze. Gatunek podkorowy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Rójka w maju i czerwcu. Przez większość roku imagines i larwy można odnaleźć pod korą drzew – zarówno liściastych, jak iglastych; stojących, lub powalonych
  5. Lokalizacja. Imagines: śląskie, podkarpackie – odnalezione min.pod korą posuszowego buka na terenie objętym programem Natura 2000 ” Las nad Braciejową ” koło Dębicy. Larwa ze Słubic ( lubuskie ). Na Wyżynie Łódzkiej jak dotąd nie stwierdzony
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne oraz saprofagiczne
  7. Podobne. Rzadszy zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes różni się czerwonymi żuwaczkami i brakiem zaczernienia na bocznych krawędziach przedplecza. Larwy obu gatunków nierozróżnialne na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Gatunek objęty ochrona ścisłą
  9. Uwagi 2. Autorami obserwacji są Aleksander Dorda, Grzegorz HebdaAndrzej Trzeciak i Ryszard Orzechowski
  10. C.cinnaberrinus w bazie BioMap
Słubice 28.03.2015 Larwa Fot. Ryszard Orzechowski

Słubice 28.03.2015 Larwa Fot. Ryszard Orzechowski

Cucujus.

Cieszyn – Lasek Błogocice 18.08.2018 Fot. Aleksander Dorda

Cucujus

Cieszyn – Lasek Błogocice 20.08.2018 Fot. Aleksander Dorda

C cinnaberinus

Cieszyn – Lasek Błogocice 20.08.2018 Fot. Aleksander Dorda


Maks Syratt

Leave a Reply