Larinus pollinis – Opylak kolcomirek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Larinus brevis. Ryjek siodełkowato wgłębiony, z wyraźnym żeberkiem środkowym, lekko rozszerzony w części wierzchołkowej. Ciało matowe. Owłosienie krótkie i rzadkie.

Karniowice 09.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice 09.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice 09.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Karniowice 09.06.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 09.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 09.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 04.05.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 04.05.2014 Widoczne siodełkowate wgłębienie na ryjku Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Rzadki, lokalnie liczny (Małopolska)
  2. Siedlisko. Łąki, nieużytki, zarośla, pastwiska; nasłonecznione tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Polska – małopolskie
  6. Pokarm. Liście dziewięćsiłów; larwy żerują w koszyczkach kwiatowych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju pozbawione są żeberka na ryjku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Rafał Celadyn

Chorwacja 18.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

Chorwacja 18.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba


Rodzaj Larinus - Opylak


avidal

Leave a Reply