Limnobaris t-album/Limnobaris dolorosa – Drążyn turzycowy/Drążyn sitowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo krótki w odniesieniu do innych gatunków z plemienia Barini, lekko zakrzywiony ku dołowi. Ciało owalne, czarne. Podstawa przedplecza węższa od nasady pokryw. Pokrywy mniej lub bardziej obficie pokryte białoszarymi łuskami, które z czasem ulegają wytarciu i u niektórych osobników mogą całkowicie zanikać. Spód ciała pokryty jasnymi łuskami. W Polsce bardzo podobne dwa gatunki z rodzaju, ich rozróżnienie na fotografiach terenowych zwykle jest niemożliwe.

Słone 09.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

Słone 09.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

Słone 09.08.2008 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, torfowiska, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4.3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy Baris t-album żerują w korzeniach turzyc i oczeretów, larwy Baris dolorosa w korzeniach turzyc i sit
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Barini różnią się nieco masywniejszą zwykle budową ciała i brakiem białych łusek na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. L.t-album w bazie BioMap
  10. L.dolorosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply