Otiorhynchus cornicinus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio po nazwą Otiorhynchus laevigatus. Oczy zauważalnie wystają poza boki głowy. Ryjek szeroki, na końcu płatowato rozszerzony – cecha diagnostyczna rodzaju. Ciało czarne, z wierzchu bardzo skąpo owłosione. Czoło mniej więcej tak szerokie, jak przestrzeń między nasadami czułków. Przedplecze o bokach słabo rozszerzonych. Pokrywy krótkie z wyraźnymi rowkami w części wierzchołkowej. Nogi czarne; przednie uda bez zębowatego wyrostka.

Czatkowy 05.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

Czatkowy 05.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Lokalny, wykazywany głównie ze Śląska i Lubelszczyzny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, murawy kserotermiczne, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Żeruje na pączkach liściowych i liściach drzew, krzewów i roślin zielnych – wymienia się m.in. róże, poziomki, pięciorniki, winorośle, dęby, krwiściągi, śliwy. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju o skąpym owłosieniu ciała, zwykle zauważalnie większe (w tym Otiorhynchus morio)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. O.cornicinus w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply